Verkeersovertreding sneller afgehandeld

UTRECHT, 3 sept. Lichte verkeersovertredingen zullen in het arrondissement Utrecht voortaan worden afgedaan via een acceptgirokaart die de overtreder thuis krijgt gestuurd in plaats van door het betalen van een bekeuring op het politiebureau. Om het gedrag van notoire wanbetalers tegen te gaan is in Utrecht begonnen met een administratiefrechtelijke afdoening van ongeveer zestig procent van de verkeersovertredingen. Overtredingen als fout parkeren of door rood licht rijden worden bestraft via een beschikking die door het centraal justitieel incassobureau worden opgestuurd en geind. Mensen die blijven weigeren boetes te betalen lopen het risico dat hun auto in beslag wordt genomen. Beroep kan pas worden aangetekend als de boete is betaald. De afhandeling moet hooguit een paar maanden duren. Justitie hoopt met deze nieuwe regeling de werkdruk bij politie en rechterlijke macht te verminderen. In 1992 zal de zogeheten Wet-Mulder, na invoering per arrondissement, in het gehele land van kracht zijn.