Samas

Samas-Groep NV heeft definitief overeenstemming bereikt inzake de overname van alle aandelen in VF International Ltd, een Britse kantoormeubelenfabrikant. De aandelen zijn overgenomen voor (L)34 mln. Tevens heeft Samas voor (L)20 mln schulden van VFI International tegen betere voorwaarden geherfinancierd. De financiering van de transactie heeft plaatsgevonden via opname van een lening van (L)33 mln, een onderhandse uitgifte van 340.000 gewone aandelen tegen beurskoers en de beschikbare kasmiddelen.