Peking en Moskou voor einde aan wapenhulp Cambodjaansepartijen

PEKING/BANGKOK, 3 sept. China en de Sovjet-Unie zijn het er over eens dat de wapenleveranties aan de strijdende Cambodjaanse partijen zo spoedig mogelijk moeten worden stopgezet om het vredesplan van de Verenigde Naties een kans te geven. Zo omschreef het Chinese Volksdagblad vandaag de uitkomst van de besprekingen over dit onderwerp van Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze en zijn Chinese ambtgenoot Qian Qichen in de Chinese stad Harbin, afgelopen weekeinde.

Peking heeft steeds politieke en militaire steun gegeven aan de Rode Khmer, de belangrijkste groepering in de verzetscoalitie van drie partijen. Moskou steunt het pro-Vietnamese bewind van premier Hun Sen. 'China en de Sovjet-Unie zullen in het kader van de alomvattende politieke oplossing hun wapenleveranties aan de Cambodjaanse facties stopzetten', aldus het Volksdagblad. Wanneer de stap zal worden genomen, is niet gezegd. De twee ministers zouden het er ook over eens zijn dat prins Norodom Sihanouk een interim-regering zou moeten leiden in Cambodja.

De regering in Phnom Penh heeft gisteren de vrees uitgesproken dat de Rode Khmer het vredesplan van de VN zullen saboteren. Agenten van de regering Hun Sen zouden zijn geinfiltreerd in de rijen van de Rode Khmer en op een geheime bijeenkomst van de guerrillabeweging in april afspraken over subversieve acties hebben gehoord. Ook Pol Pot, de vroegere leider van de Rode Khmer, onder wiens leiding tussen 1975 en 1979 ten minste een miljoen mensen om het leven zijn gekomen, zou aanwezig zijn geweest. Vorige week kwamen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad na acht maanden onderhandelen een vredesregeling overeen die voorziet in toezicht van een VN-troepenmacht op een staakt-het-vuren, ontwapening en vrije verkiezingen. Woensdag zouden de leiders van de vier Cambodjaanse partijen in Jakarta bijeen komen om te praten over de vredesregeling. Hun Sen heeft echter gezegd alleen te zullen komen indien ook Sihanouk die op dit moment formeel geen partijleider is aanwezig is. (AFP, AP, UPI)