Limako Futures

Limako, goederentermijnhandelaren in Breda, start op 1 oktober met een tweede Futures Fund. Dit fonds zal beleggen in termijncontracten in tropische landbouwprodukten (koffie, suiker, cacao), granen, vee en katoen. De beleggingen in deze Food en Fiber Pool worden gebaseerd op een combinatie van fundamentele en technische analyse. De minimuminleg is gesteld op fl.5.000. Elke participatie geeft recht op een evenredig aandeel in het gemeenschappelijke vermogen van de pool. Het beleggingsbeleid zal erop gericht zijn rendementen te behalen uit het trendmatige prijsverloop dat termijncontracten vertonen.