HAL

De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening van HAL Holding is in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gestegen van 7,8 mln naar 28,8 mln dollar (50 mln gulden). Inclusief de boekwinst op de verkoop van de divisie Toerisme boekte HAL in de eerste helft van 1989 een nettowinst van 406,1 mln dollar (710 mln gulden). De resultaten in de tweede helft van 1990 worden negatief beinvloed door een daling van de korte rentetarieven. Daarnaast zegt het bestuur te hebben gekozen voor een behoudender beleggingsstrategie in verband met de verzwakkende economie in de VS en de groeiende onzekerheden op de kapitaalmarkten. De HAL verwacht dat het resultaat over heel 1990 ongeveer zal uitkomen op dat van 1989: 58,7 mln dollar (103 mln gulden) exclusief buitengewone posten.

De inkomsten uit beleggingen bedroegen in het eerste halfjaar 31,9 mln dollar (56 mln gulden) bedragen. Exclusief de directe investeringen in bedrijven was een bedrag van gemiddeld 697 mln dollar (1,2 mld gulden) uitgezet tegen een gemiddelde rente van ongeveer 9 pct.