'EZ wist van probleem megachips'

EINDHOVEN, 3 sept. De begeleidingscommissie van technische experts die door de overheid was ingesteld om toe te zien op het zogeheten Mega-chipproject, heeft al zes maanden geleden in een eindevaluatie aan Economische Zaken gewaarschuwd, dat Philips grote problemen had met het commercialiseren van de onderzoeksresultaten. Dat zegt dr. C. le Pair, directeur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW) en voorzitter van de begeleidingscommissie. In diezelfde eindevaluatie spreken de deskundigen zich 'in louter lovende woorden' uit over 'de technologische topprestatie', die Philips en de Duitse partner Siemens hebben geleverd in het kader van het Mega-project, aldus Le Pair.

Opzet van het Megaproject was de technologie te ontwikkelen voor het maken van een nieuwe generatie chips en daarmee in een klap de technologische achterstand weg te werken op de Japanse concurrentie. Philips richtte zich daarbij op statische geheugenchips, Siemens op dynamische geheugenchips, maar die produkten moesten alleen maar als wegbereider fungeren voor de meer complexere chips, waar het de ondernemingen eigenlijk om ging. Het project vergde anderhalf miljard gulden, waarvan eenderde voor rekening van de Duitse en Nederlandse overheden kwam.

Le Pair zegt dat alleen het onderzoek dat specifiek op statische geheugenchips was gericht voor niks is geweest, nu Philips stopt met de ontwikkeling en produktie van die componenten. Maar volgens hem zal de komende jaren blijken dat 'zeker 90 procent van de researchinspanningen in andere, commercieel levensvatbare produkten kan worden vertaald'. De STW-directeur vindt ook dat de Nederlandse overheid onverminderd moet doorgaan met de financiele steun aan het Europese technologieprogramma JESSI, de opvolger van het Mega-project. In een gezamenlijke verklaring zeggen de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, de STW en de Nederlandse wetenschappelijke instellingen, dat zij doorgaan met hun plannen in het kader van JESSI. Zij hebben de Nederlandse overheid daarvoor tot 1997 96 miljoen gulden steun gevraagd terwijl ze zelf 60 miljoen gulden bijdragen.