Dales: aparte CAO's bij het Rijk

DEN HAAG, 3 sept. Minister Dales (binnenlandse zaken) wil dat elke overheidsdienst een eigen budget krijgt en zo eigen CAO's kan afsluiten. In een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad van zaterdag zette Dales de grote lijnen uit voor een verdere decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid. Het idee dat Dales voor ogen staat is dat overheidssectoren vanuit een eigen budgetverantwoordelijkheid zelfstandig met de bonden onderhandelen. Met haar plannen neemt Dales een voorschot op de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden 1991, die in december beginnen. In een reactie zeggen de ambtenarenbonden dat de minister te hard van stapel loopt. De AbvaKabo spreekt van een 'interessante visie', maar er is nog niet formeel met de minister over gesproken. 'Afgelopen zomer zouden we een nota van minister Dales over dit onderwerp krijgen, maar tot op de dag van vandaag hebben we nog niets gezien; dat geeft al aan hoe precair het onderwerp is', zegt een woordvoerder van de AbvaKabo. Volgens de secretaris van de Centrale voor Hogere Ambtenaren (CMHF), H. J. Albersen, stroken de ideeen van de minister met de actuele maatschappelijke ontwikkeling. 'Maar bonden en overheid zijn nog in staat om over primaire arbeidsvoorwaarden zoals salarissen, pensioenen en sociale zekerheid per sector te onderhandelen', zegt Albersen.

De centrales verwijten het kabinet eigenbelang na te streven. Het ministerie van binnenlandse zaken zal namelijk geen centrale loononderhandelingen meer hoeven te voeren. De verantwoordelijkheid komt te liggen bij gemeenten, provincies of directies van departementen. L. Poell, voorzitter van de Christelijke Federatie van Overheidspersoneel, wijst erop dat er werkgeversorganisaties bij de overheid moeten worden opgericht. 'De Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt daar op dit moment aan, maar er is nog een zeer lange weg te gaan.'