Bollentelers werven jonge Groningse werklozen

STADSKANAAL, 3 sept. Alleenstaande ongeschoolde langdurig werklozen in Stadskanaal en Vlagtwedde (Groningen) lopen het risico een deel van hun bijstandsuitkering kwijt te raken als ze tijdelijk werk weigeren bij bollenkwekers in de omgeving van Hoorn in Noord-Holland. Dit heeft de sociale dienst in Stadskanaal laten weten.

Het arbeidsbureau in Stadskanaal/Vlagtwedde beschouwt het werk in de bollen voor alleenstaande ongeschoolde langdurig werklozen als passende arbeid. De bollenkwekers, die kampen met een nijpend tekort aan tijdelijk personeel, betalen de huisvesting van de Groningers, die door de week worden ondergebracht in vakantiehuisjes bij Hoorn. De tijdelijke arbeidskrachten moeten zelf de reiskosten betalen van de speciale bus waarmee ze worden opgehaald (maandag) en thuisgebracht (vrijdag). Dit kost 160 gulden per werknemer per maand.

Directeur L. Drijfhamer van het arbeidsbureau Stadskanaal/Vlagtwedde zegt dat zijn regio verhoudingsgewijs veel ongeschoolde langdurig werklozen telt. Alleenstaanden onder hen gaan er volgens hem bij acceptatie van het werk in de bollen gemiddeld netto 150 tot 250 gulden in de maand op vooruit (na aftrek van de buskosten). Voor gehuwde langdurig werklozen zonder scholing geldt het bollenwerk niet als passend werk, omdat voor hen de beloning zeker lager zou uitvallen dan de uitkering, aldus de directeur.

Het arbeidsbureau zegt zich in de eerste plaats op vrijwilligers te richten. Als dat onvoldoende kandidaten oplevert, zal Drijfhamer de Sociale dienst adviseren weigeraars een strafkorting op hun uitkering op te leggen. 'Ik heb hier een briefje voor me liggen van een jongeman die schrijft dat hij liever bij zijn vriendin blijft. In zo'n geval zal ik aandringen op een strafkorting', aldus Drijfhamer. De beslissing over een strafkorting, die kan oplopen tot tien procent van de uitkering, is aan de Sociale dienst. De Voedingsbond FNV is verontwaardigd over de sancties die de Sociale dienst wil opleggen aan weigeraars van het bollenwerk. De bond vindt dat niet gesproken kan worden van passend werk, gezien de afstand die de Groningers moeten afleggen en het feit dat ze tijdens de werkweek moeten verhuizen naar Hoorn. 'Het worden rare toestanden als uit heel Nederland werkzoekenden gedwongen worden in de bollen te werken op straffe van een korting op hun uitkering. Daarmee zet je een premie op de slechte arbeidsomstandigheden en het slechte personeelsbeleid in de bollensector', aldus de Voedingsbond.