Afspraken inkomens leiden tot irritaties

DEN HAAG, 3 sept. Een meerderheid van CDA, VVD en D66 in de Tweede Kamer meent dat 'het geknutsel met koopkrachtplaatjes' het kabinet in moeilijkheden kan brengen. Dit blijkt uit reacties op het akkoord in de ministerraad van vrijdag over de begroting voor komend jaar.

De woordvoerder van de CDA-fractie spreekt van ingewikkelde, gekunstelde maatregelen waarvan nog maar afgewacht moet worden of die op langere termijn zekerheid bieden. Ook VVD en D66 beklagen zich over het 'gemillimeter' (VVD) voor inkomenscategorien 'die in de maatschappelijke realiteit niet zo bestaan' (D66). En dit alles aan de vooravond van grote economische onzekerheid: een dreigende recessie in de VS, de crisis in de Golf en de Duitse hereniging. Bij de PvdA wordt echter opgemerkt dat dit geen reden mag zijn om maatregelen die de koopkracht voor de minima op peil moeten brengen al op voorhand te onthouden.

Het kabinet presenteerde vorige week vrijdag een pakket maatregelen waardoor zowel de minima als de hogere inkomens er een half procent op vooruit zouden gaan. Onder meer de toeslag voor alleenstaanden met een minimum inkomen wordt niet volledig afgeschaft. Ook komt er met Kerstmis een uitkering van 50 gulden voor mensen met een minimuminkomen om de gevolgen van de belasting vereenvoudiging-Oort te compenseren. De CDA-fractie laat weten vooral opgelucht te zijn dat het kabinet er na weken praten eindelijk uit is. Dat er niet tot maatregelen in de belastingsfeer is besloten stemt tot opluchting. Een afgerond oordeel over het gecompliceerde pakket maatregelen wordt pas bij de algemene beschouwingen gegeven. Ook de PvdA fractie is tevreden, zij het dat de fractie nog extra maatregelen wil ter bescherming van de bejaarden met een klein pensioen. De VVD zal de PvdA daarbij steunen, zo lieten de liberalen weten. D66 en de VVD willen bovendien de alleenstaandentoeslag in zijn geheel handhaven. Beide liberale partijen maken bezwaar tegen het incidentele karakter van de maatregelen. De woordvoerder van de VVD fractie noemt de maatregelen ter reductie van het financieringstekort cosmetisch en onvoldoende solide. Het gebruik van eenmalige meevallers zoals hogere aardgasinkomsten en een verhoogde winstafdracht door de Nederlandse bank om de belastingtegenvaller op te vangen zijn daar een voorbeeld van.

Bij de PvdA wordt dit een vreemde redenering genoemd: het is helemaal geen bezwaar om een tijdelijk probleem met een tijdelijke maatregel op te lossen, zo zegt de woordvoerder.