ACF

ACF Holding (produkten voor de gezondheidszorg) heeft over de eerste helft van dit jaar weer winst geboekt na in de overeenkomstige periode van 1989 en over het gehele vorige jaar verlies te hebben geleden. De nettowinst kwam uit op 16,05 mln of 2,99 gulden per aandeel. Over de eerste helft van 1989 bedroeg het nettoverlies 10,48 mln gulden (2,29 gulden per aandeel) en over het gehele jaar 14,18 mln gulden (3,10 gulden per aandeel). De kasstroom (nettoresultaat plus afschrijvingen) per aandeel bedroeg respectievelijk fl.4,64, fl. 0,03 en fl. 2,37. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg in het halfjaar van 954.000 gulden tot 6,04 mln gulden en het buitengewoon resultaat na belastingen van 11,31 mln gulden negatief tot 10,14 mln gulden positief, zijnde het boekresulaat op de verkoop van bedrijven en deelnemingen na aftrek van voorzieningen voor reorganisaties.

Het bestuur van ACF verwacht dat de gunstige ontwikkeling van de kernactiviteiten in de resterende maanden van het jaar zal doorgaan. Tegen deze achtergrond handhaaft ACF de verachting dat de winst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen over geheel 1900 ongeveer 14 mln gulden zal bedragen na een verlies van 8,35 mln gulden over 1989.