'Aantal problemen in Nederland taai'

ROTTERDAM, 3 sept De hardnekkige problemen in ons land, zoals de langdurige werkloosheid, een groeiend aantal arbeidsongeschikten, de relatieve armoede van een deel van de bevolking en de stijgende criminaliteit, zijn de afgelopen jaren niet dichter bij een oplossing gekomen. Dit concludeert het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) in het nieuwste Sociaal- en Cultureel Rapport. Het rapport, dat eens per twee jaar verschijnt, werd vanmiddag aangeboden aan minister d'Ancona (WVC). Het SCP concludeert in het rapport dat de effectiviteit van beleid in ons land tot nadenken stemt. In vergelijking met andere landen is het aantal fietsendiefstallen en inbraken hoog. Het aantal onopgehelderde misdrijven steeg sterk en de kans dat het niet tot een berechting komt is nergens zo groot als in Nederland. Ondanks alles gaat Nederland, volgens het rapport, de jaren negentig in met een betrekkelijk gunstige sociale en culturele situatie.

Nederlanders zijn over het algemeen optimistisch over de economische situatie in hun land. Vergeleken met andere landen staat de sociale zekerheid op een hoog niveau en ook de levensverwachting bij de geboorte ligt in ons land hoog. Nederlanders behoren met Zwitsers en Zweden tot de langstlevende Europeanen.

De Nederlandse woningen behoren tot de beste en jongste in de EG. Maar uit de internationale vergelijkingen die het SCP dit jaar voor het eerst getrokken heeft, blijkt dat Nederland wat welvaart betreft een lage positie inneemt. Verreweg de meeste Europese landen lopen op ons voor en ook het Verenigd Koninkrijk en Italie hebben ons nu gepasseerd. Ook de arbeidsparticipatie in ons land is laag, vooral door het nog steeds geringe aandeel van vrouwen.

De jaren tachtig brachten voor een groeiende groep huishoudens een inkomen dat beneden de norm ligt dat voor een minimaal bestaan noodzakelijk wordt geacht. De groep breidt zich de laatste jaren niet meer uit, maar de positie van deze huishoudens wordt wel steeds nijpender. Vooral een-oudergezinnen, zelfstandigen, werklozen, arbeidsongeschikten, pensioentrekkers, jongeren en ouderen hebben het moeilijk.

Minister d'Ancona noemde het vanmiddag 'schrijnend' dat de door het SCP aangestipte hardnekkige problemen niet opgelost lijken te worden. Ze zei de groeiende achterstand van een deel van de bevolking niet aanvaardbaar te vinden maar constateerde dat voor wenselijke beleidsvernieuwing weinig geld beschikbaar is.

Pag.3: 'Welvaart niet hoog'