Winnaars Prix de Rome architectuur en stedebouw 1990

ROTTERDAM, 1 sept. De Prix de Rome 1990 voor architectuur is toegekend aan de 35-jarige architect Bert Dirrix; de prijs voor stedebouw en landschapsarchitectuur gaat naar Adriaan Geuze (29). Minister d'Ancona van WVC heeft de prijzen, waaraan een bedrag van 40.000 gulden is verbonden, gisteravond in Rotterdam uitgereikt. De tweede prijs (20.000 gulden) en twee basisprijzen (10.000 gulden) voor architectuur gingen achtereenvolgens naar Roberto Meyer, Rik Lagerwaard en Erik Knippers. Voor stedebouw en landschapsarchitectuur ging de tweede prijs naar Wilke Diekema en de basisprijs naar Bruno Doedens.

Aan de voorronde van de Prix de Rome voor architectuur deden 230 architecten van 35 jaar of jonger mee. De opdracht was een museum voor poppenhuizen te ontwerpen met een woning voor de eigenares. De vier finalisten moesten een complex aan het Spui in Den Haag ontwerpen tussen de nieuwbouw voor de Tweede Kamer en het nieuwe stadhuis met onder meer een hotel, een theater, congresfaciliteiten en TV-studio's.

De jury omschrijft de plannenals ingewikkelde 'architectuurmachines' die worden gekenmenrkt door grote gebaren en constateert dat 'de heersende trend van de tijdschriftarchitectuur verleidelijk is gebleken.'

Verder vindt de jury dat de plannen zich moeilijk lieten lezen en dat de schriftelijke toelichtingen weinig verhelderden. Toch roemt de jury het 'imponerend vormgegeven gebouw' van prijswinnaar Bert Dirrix: 'Het persoonlijke, conceptueel vernieuwende ontwerp brengt het programma van eisen onder in eenvoudige volumes; het plan wil openbare ruimte creeren.' In de voorronde van de Prix de Rome voor stedebouw en landschapsarchitectuur (32 inzendingen) was de opdracht een 'periferie' in te richten. De finalisten moesten een ontwerp maken voor de as Rotterdam-Antwerpen. De jury constateert dat de ideeen van de deelnemers worden versluierd door een op het tentoonstellen gerichte grafische vormgeving. De jury zegt zelfs aarzelingen te hebben over de stand van zaken in het vakgebied en heeft de indruk dat 'weinig aandacht bestaat voor de (ogenschijnlijke) tegenstelling tussen autonome ideevorming aan de ene kant en zorgvuldige koppeling aan de realiteit aan de andere kant.'

Toch is de eerste prijs toegekend aan Geuze voor zijn 'leesbare plan dat lichtvoetig en tegelijk ernstig het gebied analyseert.'