WEU-landen niet eens over optreden Golf

DEN HAAG, 1 sept. Zeven landen van de Westeuropese Unie (WEU) zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een gezamenlijk optreden in het Golf-gebied. Drie bijeenkomsten in Parijs deze week hebben geen resultaten opgeleverd. Ondanks pogingen van de Nederlandse ministers van buitenlandse zaken en defensie om een politiek signaal van Europese bundeling en eensgezindheid af te geven opereren vijf van de zeven marines van de WEU ieder voor zich.

Nederland is er alleen in geslaagd met Belgie samen te werken. In een communique dat gisteren in Parijs werd uitgegeven na afloop van een bijeenkomst van hoge ambtenaren van de WEU wordt alleen gezegd dat overeenstemming is bereikt over gezamenlijke richtlijnen voor operatieterrein, taakuitvoering, coordinatiestructuur, informatie-uitwisseling en logistieke samenwerking. Op Defensie ziet men die richtlijnen als een minimaal resultaat van het langdurige overleg. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Ter Beek en Van den Broek dat contactpersonen van marinestaven onderling contact zullen houden en een ad hoc werkgroep van de WEU haar werk zal voortzetten.

Op 21 augustus op de terugweg van het ministeriele overleg waren de Nederlandse ministers nog euforisch over het feit dat anders dan in 1987 bij het sturen van mijnenvegers nu in het Europese politieke samenwerkingsverband, de WEU, zo snel zaken waren gedaan. Minister Van den Broek sprak over een aanzet tot een geintegreerd Westeuropees veiligheidsbeleid. Maar toen maandag de chefs van staven in Parijs bijeenkwamen bleek dat met name het Verenigd Koninkrijk maar ook Frankrijk weinig verantwoordelijkheden in het Golf-gebied wilden delen.

De Britse boodschap, aldus een van de aanwezigen, was niet mis te verstaan: we waren de eersten, we hebben er de meeste schepen en niemand in Europa kan ons dat voortouw ontnemen. Voor de kleinere landen van de WEU bleven er ook onduidelijkheden over de Franse presentie in de Golf.

Toen de Belgische minister van defensie, Coeme, maandagavond de suggestie wekte dat er in Parijs een coordinatiecentrum voor de Westeuropese acties in het Golf-gebied zou komen was de boot helemaal aan. Woensdag sprak men alleen nog over een kantoortje. En in de verklaring van gisteren is niets terug te vinden over een centraal coordinatiepunt van de WEU-landen. De twee ministers schrijven in hun brief aan de Tweede Kamer 'dat verdere afspraken over samenwerking zullen worden gemaakt al naar gelang de situatie in de Golf-regio daartoe aanleiding geeft'. Over de acties van de WEU marines in het Golf-gebied zal Frankrijk als voorzitter van de WEU de speciale commissie van de Veiligheidsraad en het militaire stafcomite van de Verenigde Naties inlichten. Kostbare doublures bij de controle op naleving van het embargo hoopt de WEU te vermijden.