Wallage ziet niets in een verplichte literatuurlijst

DEN HAAG, 1 sept. Staatssecretaris Wallage van onderwijs ziet niets in een verplichte Nederlandse literatuurlijst voor HAVO- en VWO-scholieren. Dat blijkt uit antwoorden van Wallage op vragen van de Tweede-Kamerleden Beinema (CDA) en Nuis (D66), die gisteren naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Aanleiding voor de vragen was het advies van de hoogleraren Anbeek, Bekkering en Goedegebuure die de Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Nederlandse Taal en Letterkunde VWO en HAVO hadden geadviseerd een verplichte literatuurlijst van 21 boeken voor te schrijven aan leerlingen. De Kamerleden vinden dat de keuzevrijheid van leerlingen niet aangetast mag worden.