Vredestein

Vredestein (banden en andere rubberprodukten) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een verlies op gewone bedrijfsuitoefening geleden van fl.6,4 miljoen. Door een bijzondere last van fl.5,5 miljoen ontstond een nettoverlies van fl.11,9 miljoen vergeleken met een verlies van fl.14,8 miljoen over de eerste helft van 1989. Vredestein zette dit jaar in de eerste helft aan derden met fl.305,7 miljoen 6,7 procent meer om dan verleden jaar in die periode.