Van der Hoop

Van der Hoop Effektenbank heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van fl.47.000 tegen een winst van fl.921.000 in de eerste zes maanden van 1989. De provisie-inkomsten uit effecten- en optietransacties namen af met 31 procent. Daartegenover stond een stijging van de inkomsten van het rentebedrijf van per saldo 36 procent.