Personalia

H. van Leeuwen, oud-fractievoorzitster van de ARP in de Tweede Kamer, is per 16 september benoemd tot waarnemend burgemeester van Hazerswoude. Mevrouw Van Leeuwen neemt het burgemeesterschap over van drs. J. W. van der Sluijs, die eveneens per 16 september waarnemend burgemeester wordt van Noordwijk. Hij vervangt daar burgemeester Hoffmann die wegens ziekte zijn functie niet meer kan vervullen. De gemeente Hazerswoude is betrokken bij de gemeentelijke herindeling van noord-oostelijk en midden-Zuid-Holland, die per 1 januari 1991 haar beslag moet krijgen. Mevrouw Van Leeuwen blijft tot die datum waarnemend burgemeester. Thans is zij voorzitster van het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA) in oprichting, voor de regio Den Haag/Delft.