Personalia

Mr. C. H. A. Plug (61), ambassadeur te Madrid, zal worden benoemd tot ambassadeur te Wenen, tot permanent vertegenwoordiger bij de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) te Wenen en tot permanent vertegenwoordiger van Nederland bij alle organen van de Verenigde Naties te Wenen. Plug volgt mr. L. H. J. B. van Gorkom op, die de dienst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal verlaten.