OPTIEBEURS; Een R'oil Dutch cocktail

De CBS-koersindex voor aandelen (beginwaarde 1983: 100) sloot vorige week vrijdag op 176.1, de laagste stand van dit jaar tot nu toe. In de loop van de week zijn daar een paar punten bijgekomen, maar de overtuiging ontbrak.

Het wachten is op een doorbraak in het Irak-conflict en op de resultaten van bedrijven in het derde kwartaal van dit jaar. Wachten en knagende onzekerheid dus, zoals gewoonlijk. Is beleggen wel zo dynamisch? Een bekende en veilige taktiek in bange tijden met een aantrekkelijke rente is de volgende. Zet de te beleggen gelden op een renterekening of koop er obligaties voor en koop met een klein deel van de middelen lange call-opties op een van de tien top-aandelen van de Effectenbeurs. De opties vormen een ijzer in het vuur van de beurs, als de koersen in de komende maanden of jaren (zo ruim kan je die periode met lange opties stellen) weer oplaaien. Het bedrag op de bank levert ieder jaar rente op en kan niet in waarde dalen (als je inflatie even buiten beschouwing laat) zoals aandelen. Zekerheid en een beetje koersrisico in een overzichtelijke combinatie. Als steeds meer beleggers kiezen voor die mogelijkheid, blijven de koersen van de langlopende calls goed op peil. Beleggers die meer risico willen en kunnen lopen en zo meer willen verdienen noemen zo'n strategie: water met een wolkje sterke drank.

Zij geven de voorkeur aan een pittige cocktail met een paar druppels water: aandelen en wat extra rendement als bescherming tegen koersdaling. Of alleen opties, omdat zij geen geld hebben om rentegevend te beleggen. Ter verduidelijking een paar voorbeelden uit de markt waaruit blijkt dat de werkelijkheid geen rekening houdt met de wensen van individule beleggers. De markt vertelt een eigen verhaal. Het aantal langlopende opties op de ABN Amro Holding is door de fusie uitgebreid tot acht. Vier met uitoefenprijs 40 gulden en vier van 37,50, de opvolgers van de lange Amro- opties. De uitoefenprijzen van de opties liggen niet ver boven de koers van het aandeel; 35,90 vrijdagmiddag. De koper van aandelen ABN/Amro is bijna verzekerd van een dividendrendement dat gelijk is aan het rendement op een staatslening. De koersen van de ouders van het nieuwe fonds zijn de laatste tijd naar beneden gesukkeld. Dat vermindert het koersrisico naar beneden en vergroot de kans op herstel. Die veronderstelling is echter niet af te leiden uit de optiekoersen. Donderdag sloot het aandeel op 36 gulden en de januari 1991-call met uitoefenprijs 37,50, vier procent boven de beurskoers, sloot op 1,20. Vrijdag ging die optie naar de 1 gulden. De verwachtingen voor de cijfers, die vrijdag nabeurs kwamen, waren dus niet zo hoog gespannen.

De koper van aandelen kan op dit moment zijn rendement dus niet substantieel verhogen door het schrijven van call-opties. Uit dit voorbeeld is een nuttige praktijkregel af te leiden: als een aandeel onder druk staat zijn de prijzen van de call-opties aan de lage kant. Je kan dus niet tegelijk goedkoop aandelen kopen en een flink extra rendement kweken met het schrijven van call-opties. Uit de koersen van de opties is ook af te leiden dat de markt geen spectaculaire dalingen meer verwacht. De put januari 35, ruim twee procent onder de beurskoers, deed vrijdagmiddag 1,80 en de put april 35 maar 2 gulden. Voor 200 gulden per contract van 100 aandelen, verzeker je de aandelen tot de derde week van april tegen koersdaling door het kopen van de april-puts. De koersen van de opties ABN/Amro zijn dus in absolute zin niet zo duur. De markt verwacht derhalve voorlopig een vlak koersverloop van het fonds, tot het tegendeel blijkt. Weinig ruimte voor een pittige combinatie dus. De Olie-opties vertellen een ander verhaal, omdat de koers van het aandeel nog gekke bokkesprongen kan maken. De kopers van 100 aandelen op 142 gulden lopen koersrisico naar boven en naar beneden. Het neerwaartse risico kan voor een deel afgedekt worden door tegelijk een lange call-optie oktober 1992 met uitoefenprijs 135 gulden te schrijven, alsdekking of extra rendement, voor 2130 gulden. Die koers gaat op en neer met de koers van het aandeel. In de ruim twee jaar tot de afloopdatum, kan de optie afwisselend gesloten en opnieuw geschreven worden. Een cocktail voor liefhebbers.