Lota verdwijnt pas bij einde apartheid

UTRECHT, 1 sept. De vereniging Lagere Overheden tegen Apartheid (LOTA) denkt er nog niet aan om zichzelf op te heffen. Het bestuur van de vereniging, dat bestaat uit tientallen gemeenten en enkele provincies, heeft gisteren in Utrecht besloten zich in juni volgend jaar nader te beraden op het voortbestaan van LOTA. Enkele weken geleden nog zei LOTA-voorzitter A. Brinkman, wethouder van Zaanstad, te verwachten dat bodem onder de bestaansreden van de vereniging binnen enkele maanden zou zijn weggevallen. Hij was toen optimistisch gestemd over de besprekingen tussen het ANC en de Zuidafrikaanse regering ter voorbereiding van onderhandelingen over afschaffing van apartheid.