'Kosten aanpassing te voorkomen'

DEN HAAG, 1 sept. Veel kosten om woningen aan te passen aan de behoeften van gehandicapten zouden kunnen worden voorkomen als bij de bouw meteen al rekening was gehouden met die aanpassingen. De Nationale Woningraad (NWR), de overkoepelende organisatie van de meeste woningbouwverenigingen, is bezig met de afronding van een vijfjarig experiment met 'aanpasbaar bouwen' in een aantal gemeenten en meldt hoopvolle resultaten.

Bij aanpasbaar bouwen worden de voorzieningen voor een gehandicapte in de woning nog niet aangebracht, maar er wordt wel rekening mee gehouden dat dit later nodig kan zijn. Zo wordt bijvoorbeeld ruimte gemaakt voor de installatie van een lift. Ook worden deuropeningen 85 centimer breed gemaakt in plaats van de gangbare 75, zodat een rolstoel er beter doorheen kan. Dat maakt de woning niet alleen later beter bewoonbaar voor een gehandicapte, maar direct al eenvoudiger te bezoeken.

Secretaris E. Nolte van de werkgroep die het experiment begeleidt, vindt eigenlijk dat alle woningen aanpasbaar moeten worden gebouwd. De meerkosten daarvan blijken bij sociale huurwoningen gering. Als de woning groter moet worden gemaakt dan eerder geprojecteerd, wordt zij 2.000 a 4.000 gulden duurder. Is dat niet het geval, dan bedragen de meerkosten slechts 70 a 80 gulden, aldus de NWR-cijfers.

Daar staat een aanzienlijke besparing later, als de woning aangepast moet worden, tegenover. Volgens Nolte's berekeningen varieren die van 60 tot 90 procent. Een praktijkvoorbeeld uit Winterswijk gaf aan dat de voorzieningen ten behoeve van een gehandicapte in een 'gewone' woning 24.000 gulden kostten en in een aanpasbaar gebouwde woning 2400 gulden.

Toch wordt Nolte's wens in principe aanpasbaar te bouwen waarschijnlijk niet gehonoreerd. Het ministerie van volkshuisvesting, door middel van het Bouwbesluit bezig gemeentelijke bouwverordeningen te vereenvoudigen, voelt niet voor het voorschrijven van dergelijke eisen.

Nieuwbouw vormt jaarlijks maar een gering deel van de woningvoorraad. Om het aanbod aan aanpasbare woningen te vergroten wil de NWR ook bij woningverbetering (renovatie, groot onderhoud) soortgelijke experimenten uitvoeren. Vier corporaties is gevraagd aan dit 'aanpasbaar verbeteren' mee te doen.