Kloof tussen de twee kampen steeds groter; Arabische Ligaeist dat Irak gijzelaars laat gaan

KAIRO, 1 sept. Een ernstig verdeelde Arabische Liga heeft gisteren in Kairo geeist dat Irak al zijn gijzelaars laat gaan, investeerders in binnen- en buitenland schadeloos stelt voor verliezen geleden door de invasie van Koeweit en buitenlandse ambassades in Koeweit ongemoeid laat. De Liga herhaalde de al eerder uitgesproken eis dat Irak zich onmiddellijk uit Koeweit terugtrekt en de verdreven emir in ere herstelt. Slechts twaalf van de 21 lidstaten van de Liga waren vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst, die donderdagavond was begonnen en gisteravond werd gesloten. De aangenomen eisen, die een 'vijfpuntenplan voor vrede' worden genoemd, lijken erop te wijzen dat de aanwezige landen de kloof tussen hen en de andere leden hebben willen vergroten.

Volharding in dit standpunt zou kunnen leiden tot een volledige breuk in de Liga, tot dusver het enige overlegorgaan waarin alle Arabische staten plus de de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) waren vertegenwoordigd. De landen die in Kairo verstek lieten gaan waren, naast Irak, Jordanie, Algerije, Tunesie, Mauretanie, Jemen, Soedan. Ook de PLO was afwezig. Irak had de bijeenkomst van de Liga van te voren als 'ongeldig' bestempeld.

De overige landen, onder aanvoering van Egypte, herhaalde gisteren ook een eerder besluit van de Liga waarin de vorming van een multinationale vredesmacht in Saoedi-Arabie wordt bepleit. Egypte, Syrie en Marokko hebben inmiddels troepen voor dit leger naar Saoedi-Arabie gestuurd. De Arabische Liga heeft beloofd vandaag nog met een slotverklaring voor de gisteren afgelopen conferentie te zullen komen. Niet geheel duidelijk is de positie van Libie, dat wel op de vergadering aanwezig was, ten aanzien van de aanvaarde resolutie. De Libische vertegenwoordiger zei slechts: 'We hebben alles bereikt wat we wilden.' Tot zover onze redacteur. De Jordaanse koning Hussein sprak gisteren in Londen met premier Margaret Thatcher over de Golf-crisis. Een woordvoerder van de Britse premier zei dat de twee leiders over de oorzaak en de oplossing van de crisis sterk van mening verschillen. Voor de ontmoetig belde Thatcher met de Amerikaanse president Bush. Hussein zei dat hij aan Thatcher geen specifiek voorstel had gedaan, maar slechts naar Londen was gekomen 'om een beter begrip te kweken'.

Eerder had de Jordaanse vorst het plan geopperd te komen tot een gelijktijdige terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Saoedi-Arabie en het Iraakse leger uit Koeweit. In Koeweit zou een Arabische vredesmacht de plaats van de Irakezen in moeten nemen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de onvoorwaardelijke terugtrekking van Irak uit Koeweit geeist. (AP, Reuter)