Kas-Ass

De winst van de Kas-Associatie is in de eerste helft van dit jaar met 4,2 procent gestegen van fl.10,2 miljoen naar fl.10,7 miljoen. Per aandeel ging de winst van fl.3,81 naar fl.3,86. De bank zal een onveranderd interimdividend uitkeren van fl. 1,20 per aandeel. De directie acht het waarschijnlijk, dat over heel 1990 een resultaat in de orde van grootte van dat over 1989 zal worden bereikt. Toen werd netto fl. 20,9 miljoen verdiend. De rentebaten stegen met 2,6 procent, maar de provisiebaten daalden met 4,7 procent onder invloed van de lagere beursomzetten. Wanneer de eenmalige last van fl.4 miljoen, die in de personeelskosten van het eerste halfjaar 1989 was begrepen buiten beschouwing wordt gelaten, dan zijn de lasten gestegen met 5,4 procent. De volledige consolidatie van Kas Clearing Agent Ltd. per 1 juni 1989 verklaart deze stijging in belangrijke mate.