Kamer praat met Philips over chips

ROTTERDAM, 1 sept. Kamerleden van de regeringspartijen hebben verontrust gereageerd op de bekendmaking gisteren in deze krant dat Philips stopt met statische geheugenchips en zich terugtrekt uit een van de belangrijkste deelprojecten van het Europese technologieprogramma JESSI. De parlementariers willen Philips over de saneringen in de chipgroep al volgende week om opheldering vragen. Dat zal gebeuren tijdens een gesprek, dat de vaste kamercommissie voor economische zaken al eerder met Philips had aangevraagd om te praten over de aangekondigde herstructureringen en de financiele problemen bij het concern. Daarbij zullen ook de gevolgen voor de Nederlandse werkgelegenheid en het technologiebeleid aan de orde komen. De PvdA'er H. Vos wil niet vooruitlopen op dat overleg.

Het CDA-kamerlid J. van Iersel zegt 'erg teleurgesteld te zijn dat Philips zijn aandeel in Europa's belangrijkste technologieproject beperkt. Hij noemt dat 'uit nationaal oogpunt geen goede zaak'.

Volgens van Iersel heeft Philips hem wel verzekerd, dat het concern doorgaat met andere belangrijke chips en zich voor zijn componenten niet afhankelijk zal laten maken van de concurrentie.

Van Iersel wil op korte termijn met de minister praten over de consequenties voor de overheidssteun aan JESSI. Hij vindt dat moet worden geprobeerd 'het relatieve aandeel van Nederland in JESSI zoveel mogelijk overeind te houden'.

Dat zou kunnen gebeuren door andere Nederlandse deelnemers in het technologieprogramma extra te steunen met het geld dat op de bijdrage aan Philips kan worden bespaard.

De Nederlandse overheid heeft ook 200 miljoen gulden meebetaald aan het zogeheten Mega-project, de voorloper van JESSI. In het kader van dat monsterverbond hebben Philips en Siemens de procestechnologie ontwikkeld voor het maken van de nieuwste generatie chips.