Israel houdt rekening met 'wanhoopsdaad' van Saddam Hussein

TEL AVIV, 1 sept. Een Iraakse aanval op Israel is volgens Israelische militaire kringen als 'wanhoopsdaad zeer waarschijnlijk' als de Verenigde Staten Irak aanvallen. De Iraakse president Saddam Hussein speculeert er op dat het openen van een 'tweede front' tegen Israel andere Arabische landen, misschien Jordanie in de strijd zal betrekken. 'Dat betekent niet, dat Jordanie Israel zal aanvallen', zeiden de militaire kringen.

Tijdens een gesprek in Tel Aviv zeiden zij gistermiddag dat Irak een Amerikaans offensief in eerste instantie zal beantwoorden met een aanval op de Amerikaanse troepen en de Saoedische olievelden.

Volgens deze kringen is er sprake van nauwe militaire samenwerking tussen Irak en Jordanie in het kader waarvan Jordaanse vliegtuigen voor Irak spionagevluchten langs de grens met Saoedi-Arabie uit voeren. Ook hebben de Jordaniers de luchtactiviteit langs de lange bestandslijn met Israel voor hetzelfde doel opgevoerd.

Met vliegtuigen naar de Jordaanse hoofdstad Amman aangevoerde medicamenten en voedsel worden volgens de Israelische militaire kringen ook naar Irak getransporteerd waardoor het effect van de economische blokkade tegen Irak wordt ontkracht.

Naar het oordeel van de op Irak en Jordanie gespecialiseerde Israelische militaire kringen is Irak niet uit op een militaire confrontatie met de VS. President Saddam Hussein speelt op tijdwinst in de hoop in de door de VS geleide anti-Iraakse coalitie een bres te slaan. Indien hij daarin slaagt gaat hij ervan uit langs diplomatieke weg zijn strategische belangen in Koeweit zonder oorlog veilig te kunnen stellen. Ondertussen zet hij de inlijving van Koeweit voort.

De Israelische militaire kringen bespeuren nog geen oppositie tegen president Saddam Hussein in Irak. 'Het leven gaat er zijn gewone gang. Er zijn geen tekenen van onrust. Het embargo heeft nog geen echte druk op het bewind los gemaakt'.

Volgens de militaire kringen gaan er nog wel enkele maanden over heen alvorens het Iraakse regime met onrust over voedseltekorten zal worden geconfronteerd.

Tijdens een vraaggesprek voor de tv heeft generaal Aviyahu Bin Nun, de commandant van de Israelische luchtmacht, gisteravond gepleit voor de eliminatie van president Saddam Hussein. Indien dat niet gebeurt zal hij voor Israel en de wereld een gevaarlijke instabiele factor in het Midden-Oosten blijven, zo meende de generaal.

Vanuit een andere invalshoek heeft president Chaim Herzog gisteren het Israelische volk tijdens zijn wekelijks radio-praatje op het hart gedrukt dat het Iraakse leger geen werkelijke bedreiging voor het voortbestaan van Israel is. Volgens Herzog, ex-hoofd van de militaire inlichtingendienst, wordt de gevechtskracht van het Iraakse leger door de Westerse media enorm overdreven.

De prestaties van het Iraakse leger tijdens de achtjarige oorlog tegen Iran zijn volgens hem 'niet erg indrukwekkend'.

Ondanks een groot overwicht in de lucht slaagde Irak er niet in het in 1980 in deplorabele staat verkerende Iraanse leger tijdens een zorgvuldig geplande verrassingsoorlog op de knieen te krijgen.

Naar het oordeel van Herzog is het Iraakse leger geen partij voor de Amerikanen die in geval van oorlog snel een beslissend luchtoverwicht zullen krijgen. Dat is volgens hem vooral in een woestijnoorlog van belang voor het neutraliseren en uitschakelen van het op papier sterke Iraakse tankcorps.

    • Salomon Bouman