Emissie ABN-Amro succes in kwakkelmarkt

AMSTERDAM, 1 sept. De crisis in de Golf wist de spanning op de Amsterdamse beurs er niet in te houden. Na een kortstondig koersherstel waarmee de week werd geopend ontstond een wat kwakkelende handel, waarin dankzij bedrijfsnieuws weer enkele aardige uitschieters waren te melden.

Over de gehele week genomen wist de CBS koersindex aardig bij te trekken van 176,1 tot 179, 7. Dat was dan voornamelijk te danken aan koersstijgingen op maandag van 4 procent en meer onder invloed van de iets minder gespannen situatie in de Golf, die volgens sommige marktpartijen na het weekeinde was ontstaan.

Zo als vaker opgemerkt, zal het niet de laatste keer zijn dat de beurs scherp daalt of stijgt. Verklaring is de markt, waarin danwel de vraag ontbreekt, danwel het aanbod hapert, terwijl beurshandelaren niet staan te trappelen om tegen scherpe prijzen de markt te onderhouden. Bijna onopgemerkt wist de ABN Amro combinatie deze week de monsteruitgifte van 1,3 miljard gulden in de vorm van preferente aandelen in de markt te plaatsen. Dat dit grootste beroep ooit op de Amsterdamse beurs in deze moeilijke tijden een succes is, mag een prestatie heten. Op de beurs heerste de indruk dat vooral van institutionele zijde belangstelling voor de nieuwe preferente aandelen was. Dat zou dan vooral te maken hebben met het instandhouden van het fiscaal interessante belang van 5 procent in het aandelenkapitaal van de nieuwe holding.

In tegenstelling tot de voorgaande week waren er de afgelopen dagen weer volop stijgers in de markt. Staal Bankiers sloot de week op fl.21,10 af (tegen f. 19 eind vorige week) nadat bekend was geworden dat Bank Bruxelles Lambert het meerderheidsbelang van deze eertijds dynamische bank wil overnemen van Vendex.

Forse stijgingen ook voor het uitzendbureau Randstad dat fraaie cijfers bekendmaakte en beloond werd met een koersstijging van ongeveer 10 procent in een week tot fl.48. Randstad trok in zijn kielzog eveneens Content Beheer mee naar een hoger koersniveau. Mooie cijfers en dito koersen leverden eveneens Nutricia, met een halfjaarwinst die meer dan de helft meer bedroeg dan vorig jaar.

Op de goede cijfers ging eveneens Aegon de lucht in. De verzekeraar deed het aanmerkelijk beter dan branchegenoten Amev en Nationale Nederlanden. Laatstgenoemde heeft nog immer te lijden onder het teleurstellende resultaat dat vorige week bekend werd gemaakt en sloot de week af op fl.57,40 tegen fl. 58,80 eind vorige week. In de uitgeversbranche bleek Wolters Kluwer in de afgelopen week de grote winnaar. De halfjaarwinst groeide 34 procent tegenover een groei van 16 procent bij Elsevier en een min of meer gelijkblijvend resultaat bij de Telegraaf en VNU. Wolters eindigde de week op fl.51,30, ruim fl.6 hoger dan eind vorige week. De resultaten van Elsevier vielen de analisten een tikje tegen. Verwacht wordt dat het steeds moeilijker zal zijn de constante groei van 20 procent, die het concern zichzelf tot norm heeft gesteld, te bereiken. Na aanvankelijk tot ruim boven de fl.84 te zijn gestegen viel de koers van het concern dan ook weer terug tot onder de fl.83. In de cijferregen viel verder Buhrmann-Tetteroide, dat een stijging van de halfjaarwinst met bijna 20 procent wist te bereiken. Dat viel de beurs toch enigszins tegen, zodat na een aanvankelijke koersstijging het aandeel weer een stapje terug moest doen. KNP presenteerde een winstdaling die minder was dan verwacht, maar moest niettemin eveneens een stapje terug.

Onder commissionairs en hoeklieden is de stemming uberhaupt verre van vrolijk. De omzetten zijn gering: institutionele beleggers houden zich op de vlakte en de particuliere belegger lijkt helemaal uit de markt te zijn verdwenen. De malaise werd deze week nog eens geillusteerd door de effectenbank Van Der Hoop, die het eertse halfjaar een verlies moest incasseren door tegenvallende provisiebaten.

    • Steven Adolf