Draka

Draka Holding, fabrikant van electrische draad en kabel, heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst geboekt van fl.22,8 miljoen. Over heel 1989 bedroeg deze winst fl.37,5 miljoen. Per aandeel was de winst in de eerste helft van dit jaar fl.1,52 tegen fl.f 2,50 in heel 1989. In het tweede halfjaar moet het volgens Draka mogelijk zijn een met die van het eerste halfjaar vergelijkbare winst te behalen. Wel tekent het bedrijf hierbij aan, dat het verloop van de Golf-crisis van invloed kan zijn op het resultaat.

De omzet bedroeg in de eerste zes maanden fl.274,3 miljoen. In heel 1989 was dat fl.542,8 miljoen. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering was fl.35,2 miljoen tegen fl.54,2 miljoen in heel 1989. Draka wil zodra het beursklimaat daartoe aanleiding geeft voor de aandelen notering aanvragen op de Amsterdamse beurs.