Dividend ABNAmro in pref's uitgekeerd

ROTTERDAM, 1 sept. ABN Amro Holding keert interim-dividend uit dat naar keuze contant of in preferente aandelen kan worden opgenomen. Als alle aandeelhouders voor pref's kiezen, wordt de verhouding aandelen gewone tegenover preferente ongeveer 45 versus 55 procent.

Dit blijkt uit het halfjaarbericht van de Holding en de beide dochters ABN en Amro Bank, dat gisteren nabeurs is vrijgegeven.

De combinatie behaalde een winst van 703 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar, tegen 690 miljoen voor beide banken samen in dezelfde periode vorig jaar. De winst per gewoon aandeel daalde met 5,5 procent van 2,93 tot 2,77 gulden. De Holding durft de in het fusiebericht uitgesproken verwachting dat de winst over heel 1990 niet veel zal afwijken van het vorig jaar behaalde resultaat exclusief bijzondere bate niet meer te handhaven. Door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten is sindsdien zoveel onzekerheid ontstaan dat de bank het thans niet mogelijk acht een uitspraak te doen omtrent het resultaat voor het hele jaar.

De eerste zes maanden is de kredietverlening van de combinatie bijzonder fors gestegen. In Nederland was de kredietgroei 9,5 procent. In het buitenland was deze 21,3 procent. Bij elkaar een groei van de totale kredietverlening met 13,4 procent of 28 miljard tot 237 miljard. Deze groei is deels autonoom, maar is ook te danken aan het opnemen van de nieuwe aanwinsten Exchange Bancorp en de Frankfurter Kreditbank in de cijfers. Van de totale kredietverlening van de Holding staat nu 38 procent uit in het buitenland.

Ondanks die sterke uitbreiding van de activiteiten stegen de lasten met 7,2 procent harder dan de baten, die door druk op de rentemarge en lagere provisie-inkomsten in het effectenbedrijf met 4,7 procent stegen. De brutowinst was daarom vrijwel onveranderd 1,5 miljard. Het is aan de lagere belastingdruk en toevoeging aan de VAR (de stroppenpot) te danken dat de winst uiteindelijk op 703 miljoen nog 1,9 procent uitkwam boven de 690 miljoen verdiend in de eerste helft van vorig jaar.

Het interim-dividend kan naar keuze 40 cent in contanten danwel een nieuw preferent aandeel voor vijf gewone aandelen zijn. De gisteren afgesloten emissie van pref's heeft het aantal 5 procentsaandeelhouders in de bank, waarvan er drie bekend waren volgens bestuursvoorzitter R. Nelissen 'meer dan verdubbeld.'

Desgevraagd zei zijn collega R. Hazelhoff dat er waarschijnlijk geen buitenlanders onder die houders van vijfprocentspakketten zijn.