Beton Son

Beton Son heeft over het eerste halfjaar een winst geboekt van fl.3,5 miljoen tegen fl.4,9 miljoen over dezelfde periode van 1989. De belangrijkste oorzaken voor deze daling zijn volgens directeur ir. F. Smulders vertraging van enige grote overheidswerken, voornamelijk te wijten aan procedurekwesties, en gestegen grondstoffen-, personeels- en rentekosten, die nog niet door de verkoopprijzen worden gecompenseerd.

De omzet bleef met fl.89,9 miljoen vrijwel gelijk. Over het hele jaar zal het nettoresultaat naar verwachting circa 20 procent lager uitkomen dan in 1989 bij een gelijkblijvende omzet.