Verdragen tegen kinderontvoering

DEN HAAG, 31 aug. Bij het ministerie van justitie gaat een speciale instantie zich vanaf morgen bezighouden met gevallen van internationale kinderontvoering. Het gaat daarbij meestal om een kind dat door de ene ouder bij de andere is weggehaald en naar het buitenland is meegenomen zonder toestemming of in strijd met bestaande afspraken. Morgen treden twee verdragen in 25 landen in werking die deze vorm van kinderontvoering moeten tegengaan. Via bemiddeling van een centrale instantie kan een rechterlijk bevel tot terugkeer van het ontvoerde kind naar het land van herkomst worden verkregen.