Sovjet-soldaten DDR in staking

MAAGDENBURG, 31 aug. Sovjet-soldaten die gelegerd zijn bij het Oostduitse Maagdenburg zijn sinds dinsdag in staking. Zij hebben een protestvergadering gehouden tegen het feit dat ze terug moeten naar de Sovjet-Unie.