Landbouw schakelt nieuw bedrijf in voor viscontrole

DEN HAAG, 31 aug. Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij heeft het Amsterdamse beveiligingsbedrijf Randon ingehuurd om de Algemene Inspectiedienst te helpen bij de viscontrole. De beveiligingsmensen worden vooral ingezet om de hoeveelheden vis in de afslagen te tellen. Het is een wezenlijk onderdeel van de stelselmatige aanlandingscontrole, door minister Braks in l988 ingevoerd.

De laatste weken werd er in de havens van IJmuiden, Den Helder en Den Oever niet of nauwelijks geteld. De Nederlandse Veiligheidsdienst, waar de AID in de andere regio's nog steeds mee samenwerkt, kon voor het werk in deze havens geen mensen vinden. De opsporingsdienst zegde toen voor dit gebied de samenwerking op. Randon-directeur Staal bevestigde vanmorgen dat hij controleurs zal leveren de AID, maar wilde niet zeggen om hoeveel mensen het gaat.

Het uitgebreide onderzoek naar het reilen en zeilen van de AID, dat minister Braks aankondigt in zijn brief aan de Tweede Kamer, zal worden uitgevoerd door het organisatiebureau Twijnstra en Gudde. Dit deelt AID-directeur mevrouw G. Kostwinder mee in een brief aan het personeel. In de brief waarschuwt zij dat iedereen rekening zal moeten houden met 'veranderingen'.