Israel 'voorbereid, kalm' na bedreiging door Irak

TEL AVIV, 31 aug. 'Irak zal er spijt van hebben als het Israel aanvalt', zo heeft de Israelische premier Yitzhak Shamir gisteravond gezegd in reactie op hernieuwde dreigementen van Bagdad Israel met raketten en vliegtuigen te bestoken.

Volgens minister van defensie Moshe Arens is niemand in Israel bang voor deze Iraakse dreigementen. 'We nemen de noodzakelijke maatregelen. We zijn waakzaam, voorbereid en kalm', zei hij.

Eerder op de dag meldde het Iraakse persbureau INA een scherpe uitval van de commandant van de Iraakse luchtmacht aan het adres van Israel en Saoedi-Arabie. 'Wij pochen er niet op dat onze raketten en luchtmacht het Witte Huis kunnen bereiken, maar als er oorlog uitbreekt zijn zij zeker in staat een eervolle rol te spelen door vernietigende slagen toe te dienen aan de nesten van Israeliers', zei de Iraakse luchtmachtcommandant. Hij beschuldigde Israel ervan de crisis in de Golf in een oorlog te willen laten ontaarden. Irak heeft eerder dit jaar al herhaaldelijk gedreigd Israel plat te leggen in het geval van een Isrsaelische aanval op Irak. Militaire commentatoren die uit goede bronnen in het Israelische leger putten zijn van mening dat de Iraakse dreigementen serieuzer moeten worden genomen dan in het begin van de crisis in de Golf het geval was.

Wegens de toenemende Amerikaanse militaire druk op Irak houdt Ze'ev Schiff, de militaire commentator van Ha'arets, er rekening mee dat president Saddam Hussein 'uit wanhoop' Israel zal aanvallen om een wig te drijven tussen de VS en zijn Arabische bondgenoten. Ook wijst hij op de mogelijkheid dat Irak erop uit is Jordanie in een oorlog met Israel te verwikkelen. Dat zou kunnen gebeuren indien Israelische vliegtuigen in reactie op een Iraakse aanval op weg naar doelen in Irak het Jordaanse luchtruim schenden.

Hoewel Israel nog machteloos staat tegen Iraakse raketaanvallen is de luchtmacht er volgens Ze'ev Schiff van overtuigd het Israelische luchtruim tegen Iraakse bommenwerpers te kunnen beschermen. Iraakse Soechoi-24 bommenwerpers hebben een aanzienlijk grotere capaciteit dan Iraakse raketten om Israelische doelen met gifgassen te treffen. In Israel is men nog niet tot de uitdeling van gasmaskers overgegaan omdat men op de beoordeling van de luchtmacht afgaat.

Niettemin doet vandaag het blad Hadashot in een hoofdartikel een beroep op het leger gasmaskers aan de civiele bevolking te gaan uitdelen, wegens de dreiging die van Iraakse raketten met chemische koppen uitgaat. 'Zij kunnen die tegen ons inzetten nog voordat Amerika Irak aanvalt' schrijft de krant.

    • Salomon Bouman