Internatio-Muller

Zoals al werd verwacht is de nettowinst van Internatio-Muller in het eerste halfjaar aanzienlijk lager uitgekomen dan in dezelfde periode van 1989. Het nettoresultaat daalde met 46 procent van fl.18,7 miljoen naar fl.10,1 miljoen. Het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting zakte met 42 procent van fl.21,6 miljoen naar fl.12,5 miljoen. Het ziet er volgens Internatio nu naar uit, dat het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen over heel 1990 eveens duidelijk lager zal zijn dan dat van 1989. Dit zal zijn weerslag vinden in de nettowinst. Voor de volgende jaren wordt een herstel verwacht, waarbij van belang zal zijn in hoeverre naast al genomen maatregelen in de sector Handel het proces van afstoten van niet tot de kernactiviteiten behorende bedrijven gerealiseerd kan worden.