Honderden miljoenen afgeschreven; Philips stapt uit grootchips-project

EINDHOVEN, 31 aug. Philips stopt met de ontwikkeling en produktie van statische geheugenchips. Het concern heeft in dat produkt anderhalf miljard gulden geinvesteerd, waarvan in een klap honderden miljoenen zullen worden afgeschreven. De Nederlandse en Duitse overheid hebben 500 miljoen gulden meebetaald aan het zogeheten Mega-project, het monsterverbond van Philips en Siemens, opgezet om een nieuwe generatie chips te kunnen fabriceren.

Philips trekt zich ook terug uit het belangrijkste deelproject van JESSI (Joint European Submicron Silicon), het Europese technologieprogramma ter stimulering van de micro-elektronica. Dat programma is het vervolg op het Mega-project en geldt als fundament van het Europese industriebeleid. JESSI kost circa 8 miljard gulden, waarvan bijna de helft voor rekening van de Europese overheden komt. Philips geeft geen commentaar. De onderneming wil niet vooruitlopen op de ingrijpende reorganisatie van de chipgroep, die in de tweede week van september zal worden bekendgemaakt. Pas volgende week vallen daarover de definitieve besluiten.

Ook het ministerie van economische zaken wil pas reageren als de onderneming zelf met mededelingen komt. Of het Nederlandse deel van de steun (200 miljoen) voor het chiponderzoek van Philips grotendeels voor niets is geweest, kan het departement niet zeggen. De fractie-vertegenwoordigers in de vaste Kamercommissie voor economische zaken waren vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Philips stopt liever nu met de statische geheugenchips dan te riskeren dat de verliezen nog veel hoger oplopen, waardoor het voortbestaan van het hele concern zou worden bedreigd. In het verleden heeft Philips altijd gezegd dat het nodig is geheugenchips te maken om ook andere geavanceerde chips te kunnen produceren. Maar volgens prof. dr. ir. P. W. Dewilde, hoogleraar Elektrotechniek in Delft, gaat die redenering niet meer op. Hij zegt dat de chipgroep van Philips ook best kan overleven zonder de geheugenchips, die onder andere in computers worden gebruikt om informatie op te slaan.

De fabriek in Nijmegen die enkele jaren geleden speciaal is gebouwd voor de statische geheugenchips kosten 600 miljoen gulden zal nu worden gebruikt voor andere soorten chips, die tot nu toe elders binnen Philips werden geproduceerd. Om dat kostendekkend te kunnen doen, zal de onderneming in een klap enkele honderden miljoenen guldens afschrijven op die produktievestiging. Ook is sluiting voorzien van de proeffabriek voor statische geheugenchips kosten 100 miljoen gulden die op het terrein van het Philips' Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven staat.

De Nijmeegse chipfabriek is nog altijd maar voor de helft in gebruik. De verdere inrichting zou nog eens ongeveer 400 miljoen gulden vergen. Een beslissing daarover, aanvankelijk gepland voor deze zomer, heeft de onderneming al enkele maanden geleden uitgesteld. Mede op basis van studies van het organisatiebureau Arthur D. Little zullen ook andere verliesgevende activiteiten worden geschrapt, zoals de produktie van bepaalde chips voor computers.

Pag.11: Commerciele flop

    • Dick Wittenberg