DDR en Bonn akkoord over archief Stasi

BONN, 31 aug. De twee Duitslanden zijn het gisteren eens geworden over een regeling voor de archieven van de Oostduitse veiligheidsdienst Stasi. De over de Stasi-archieven gemaakte afspraak houdt in dat het parlement van het verenigde Duitsland zal beslissen over het beheer van de archieven. Leden van de Oostduitse Volkskammer dreigden het verenigingsverdrag af te stemmen als nu al zou worden besloten dat de archieven worden overgebracht naar de archieven van de Westduitse regering in Koblenz, zoals was voorzien in een eerdere versie van het Verenigingsverdrag.

Voorlopig blijven de documenten in Oost-Duitsland, zij het onder toezicht van een door de Westduitse regering te benoemen functionaris, die uiterlijk een dag voor de eenwording dient te worden benoemd. De Oostduitse regering zal hiervoor een voordracht aan Bonn doen. Door deze afspraak lijkt ook in de Oostduitse Volkskammer de voor aanvaarding van het verdrag noodzakelijk tweederde meerderheid te zijn verzekerd.

De Westduitse minister van binnenlandse zaken, Wolfgang Schauble, en de Oostduitse staatssecretaris Gunter Krause hebben het concept-verdrag, direct nadat de definitieve tekst was vastgelegd, de afgelopen nacht nog geparafeerd. Vanmiddag is het in Oost-Berlijn officieel ondertekend. Het zal kort voor de eenwording van de twee Duitslanden op 3 oktober worden goedgekeurd door de parlementen van de twee landen. (Reuter, DPA)