CDA: gezin financieel beschermen

DEN HAAG, 31 aug. Gezinnen met kinderen moeten financieel worden beschermd door christelijke werkgevers en werknemers tegen de 'radicale individualisering' die het FNV voorstaat. Dit zei fractievoorzitter Brinkman (CDA) gisteren in Doorn bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van de christelijke sociale organisaties. Brinkman wil dat in het arbeidsvoorwaardenoverleg meer rekening wordt gehouden met de belangen van gezinnen met kinderen. De partijleider van het CDA zette zich af tegen de 'alleenverdieners en meerverdieners' en vroeg aandacht voor de 'basisstelling van solidariteit' van het CDA tijdens het CAO-overleg. 'Wie meer monden moet voeden uit een slecht gevulde portemonnee heeft meer recht op steun en aandacht dan wie kan putten uit meer dan een en dus een beter gevulde portemonnee'. Bij de begrotingsvoorbereiding was de afgelopen weken tussen de coalitiepartners een conflict ontstaan over de inkomensverdeling voor 1991. De PvdA spande zich daarbij onder meer in voor alleenstaanden met een pensioen. Brinkman bepleit sinds zijn aantreden als fractievoorzitter met grote regelmaat de thema's decentralisatie, eigen verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit. In Doorn kende hij daarbij nadrukkelijk de sociale partners een eigen rol toe. Deze zouden meer moeten letten op de 'gezinsvriendelijkheid' van de financiele afspraken die zij maken. Het draagkrachtbeginsel moet daarbij uitgangspunt zijn.

Brinkman hekelde de toegenomen individualisering in de samenleving. De bescherming van de privacy wordt volgens hem overdreven. De discussie over invoering van een legitimatieplicht noemde hij merkwaardig. Volgens hem is er voor wederzijds respect en vertrouwen tussen gemeenschap en individu een 'open tweerichtingsverkeer nodig'.

Ook op de manier waarop de EG met de christelijke solidariteitsgedachte omspringt had Brinkman kritiek. Zo meent hij dat een aantal richtlijnen 'iedere verwijzing naar de gezinssituatie' in nationale wetgeving als een vorm van discriminatie beschouwt.