Braks: alleen saneren vloot middel om

DEN HAAG, 31 aug. Alleen maatregelen die leiden tot een daadwerkelijke inkrimping van de visserijvloot kunnen de overbevissing terugdringen. Dat blijkt uit de brief die minister Braks (visserij) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd naar aanleiding van rechercheonderzoek naar vermeende fraude bij de Algemene Inspectie Dienst (AID) van zijn ministerie. Braks onderschrijft, mede namens zijn collega Hirsch Ballin van justitie, de conclusie van de rijksrecherche dat er geen aanwijzingen zijn dat ambtenaren van de AID strafbare feiten hebben gepleegd bij de verwerking van vangstgegevens. Uit de brief blijkt dat de vangstcontrole door de AID niet voldoet en dat het registratiesysteem geen duidelijk beeld oplevert van de hoeveelheden vis die gevangen en in de handel zijn gebracht.

Naar de organisatie van de AID en haar betrekkingen met het ministerie zal nu een onderzoek worden ingesteld. Vooral ook omdat minister Braks toegeeft dat de Directie visserijen van zijn ministerie soms op niet terechte wijze gebruik heeft gemaakt van door de AID verstrekte gegevens.

Het VVD-Kamerlid Te Veldhuis zegt dat Braks onvoldoende inzicht geeft in de problemen bij de AID. Hij vindt dat de zaak met de brief niet is afgedaan en sluit verder onderzoek en mogelijk een parlementaire enquete niet uit. Het CDA-Kamerlid Nijland, partijgenoot van Braks, heeft de brief van de minister nog niet gelezen, maar zegt blij te zijn dat geen strafbare feiten zijn geconstateerd. Dat de controle ondanks intensiveringen niet voldoende blijkt te zijn, is volgens het CDA-Kamerlid de minister niet te verwijten.

Het PvdA-Kamerlid Van Zijl vindt het nog te vroeg om antwoord te geven op de vraag of de politieke positie van Braks in het geding is. 'Dat moet ik nog in het midden laten.'

Van Zijl wil nog antwoord op de vraag hoe lang het ministerie al wist dat de huidige controlemaatregelen onvoldoende zijn, zoals Braks nu openlijk toegeeft.