Bonn bereikt akkoord over abortuswet

BONN, 31 aug. De Westduitse regering en oppositie hebben gisteravond laat een compromis bereikt over een regeling van de abortuswetgeving. Dat betekent dat het vandaag tussen de Bondsrepubliek en de DDR te ondertekenen verenigingverdrag in de Bondsdag zal kunnen rekenen op de steun van de SPD. De komende twee jaar blijven in West-Duitsland en op het grondgebied van de dan voormalige DDR verschillende regelingen voor abortus van kracht. In het westelijke deel van Duitsland blijft abortus gebonden aan strikte regels, in de DDR blijft het afbreken van zwangerschap de eerste drie maanden straffeloos. Vrouwen die naar het oostelijk deel van het verenigde Duitsland gaan om zich laten aborteren, zullen niet worden vervolgd.

Het compromis werd mogelijk toen de CDU niet langer vasthield aan haar eis dat na een overgangsperiode automatisch de Westduitse abortuswetgeving in heel Duitsland van kracht wordt. De SPD was bereid genoegen te nemen met een overgangsperiode van twee in plaats van vijf jaar, mits er in die periode gewerkt wordt aan een nieuwe abortuswet. Mocht daarover binnen twee jaar geen overeenstemming zijn bereikt, dan zou voorlopig de oude gedeelde wetgeving nog van kracht blijven. 'We hebben een werkelijke doorbraak bereikt voor vrouwen in Europa', aldus SPD-leider Oskar Lafontaine.

Pag.4: Regeling voor archieven Stasi