Winstdaling van KNP valt papierconcern mee

ROTTERDAM, 30 aug. Het nettoresultaat van papierfabrikant KNP is in de eerste helft van dit jaar uitgekomen op 147,6 miljoen gulden. Hoewel dit 9,5 procent lager is dan de winst in de eerste helft van vorig jaar, overtreft KNP daarmee eerder uitgesproken verwachtingen.

De omzet over de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg 1,2 miljard gulden. In dat cijfer zijn de omzet van KNP Vouwkarton (verkocht), de Specialty Paper Division (ingebracht in Gelderse Papiergroep) en Kappa Golfkarton (ingebracht in Corrugated Europe) niet opgenomen. Een jaar eerder droegen deze activiteiten 210 miljoen gulden aan de concernomzet bij. Inclusief niet-geconsolideerde deelnemingen beliep de KNP-omzet in het eerste halfjaar 2,2 miljard gulden.

Het resultaat van 147,6 miljoen viel weliswaar lager uit dan die over de eerste helft van 1989, maar tegenover de tweede helft van vorig jaar was sprake van een verbetering met 12,7 procent.

In de toelichting op de halfjaarcijfers zei bestuursvoorzitter F. J. de Wit dat het eerste halfjaar zich in grote trekken gunstig heeft ontwikkeld. Dat kwam omdat de economische situatie in de belangrijkste afzetgebieden zich gunstig ontwikkelde, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Door die verbetering ontstond een forse groei in de vraag naar papier en karton. Bovendien daalde de marktprijs van cellulose en oud papier, de belangrijkste grondstoffen voor KNP. De marges die met name in papier verleden jaar onder druk stonden door hoge grondstoffenkosten, konden zodoende enigszins worden verruimd.