Werkgevers: kabinet misbruikt Golf-crisis

ROTTERDAM, 30 aug. De werkgeversorganisatie VNO vindt dat het kabinet de crisis in de Golf misbruikt om begrotingsproblemen te verdoezelen. Voorzitter Van Lede hekelt het gebrek aan budgettaire discipline en het oneigenlijk gebruik van de hogere aardgasbaten.

Van Lede uitte zijn kritiek gisteren op een bijeenkomst in Den Haag, waar hij zijn opvolger, prof. dr. A. Rinnooy Kan, aan de pers voorstelde. Volgens het VNO mogen de extra aardgasbaten als gevolg van de hogere olieprijzen niet worden gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Ze moeten worden benut om volgend jaar het BTW-tarief met 0,5 procentpunt te verlagen naar achttien procent. Een BTW-verlaging draagt bij aan inflatiebestrijding, heeft een gunstig effect op de koopkracht en levert daardoor een bijdrage aan loonmatiging en het betaalbaar houden van de koppeling, aldus Van Lede.

In het regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken het BTW-tarief met 1,5 procent te verlagen om het dichter bij het Westduitse tarief van veertien procent te brengen. Het VNO verdenkt het kabinet ervan nu te zwijgen over de BTW 'in de hoop dat de Duitse eenwording tot een BTW-verhoging zal nopen', zegt Van Lede.

Hij waarschuwde het kabinet dat de crisis in het Midden-Oosten niet de aandacht mag afleiden van de Europese eenwording. Volgens de werkgeversvoorzitter is er al sprake van een ernstige stagnatie in het harmonisatieproces. Van de 284 maatregelen die in het zogenoemde Witboek zijn opgenomen, heeft de raad van ministers 158 voorstellen overgenomen. Maar lang niet alle aangenomen maatregelen zijn omgezet in nationale wetgeving. Nederland heeft bijvoorbeeld tot 1 maart van dit jaar 63 richtlijnen uitgevoerd. In vergelijking met andere EG-landen neemt Nederland daarmee een middenpostie in. De trage aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijnen vormt een bedreiging voor de concurrentiepositie, meent Van Lede.

De huidige voorzitter van het VNO wordt in april volgend jaar opgevolgd door Rinnooy Kan. Afgelopen dinsdag is Rinnooy Kan, nu nog hoogleraar bedrijfseconometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, officieel door het bestuur van het VNO benoemd. Hij treedt op 1 januari in dienst van de werkgeversorganisatie en zal na een inwerkperiode van drie maanden de voorzittershamer van Van Lede overnemen.

Met de uitspraak 'ik ben slapend, zo niet snurkend lid van D66' maakte Rinnooy Kan een einde aan speculaties over zijn politieke signatuur. Zal er nu vanaf 1 april 1991 een 'links-liberale wind' door het VNO waaien? Met de opmerking dat 'het beleid door het bestuur wordt gemaakt' maakte Van Lede duidelijk dat de benoeming van Rinnooy Kan niet gelijk staat aan een koerswijziging van het VNO. Prof. dr. A. Rinnooy Kan, de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO (Foto NRC Handelsblad/Chris de Jongh)