Wavin

Kunststofproducent Wavin heeft over de eerste zes maanden de nettowinst met 7 procent zien stijgen van fl.30,8 miljoen naar fl.32,9 miljoen. Het bedrijfsresultaat ging met 12 procent omhoog van fl.57,1 miljoen naar fl.63,8 miljoen. De omzet was door de daling van de grondstofprijzen wat lager op fl.877,8 miljoen; in het eerste halfjaar van 1989 bedroeg de omzet nog fl.

901,8 miljoen. De directie verwacht een iets lagere nettowinst voor 1990 (1989 f. 69 miljoen), een iets hoger bedrijfsresultaat en een omzet die zich zal stabiliseren op fl.1,8 miljard.