VS: economie te zwak voor milieu-ingreep

DEN HAAG/ SUNDSVALL, 30 aug. De VS vrezen zal dat maatregelen tegen CO-emissies voor de Amerikaanse economie even ernstige gevolgen zouden hebben als de Golfcrisis. Dat zeggen Amerikaanse deelnemers aan de bijeenkomst van de internationale ambtelijke werkgroep over klimaatsverandering die deze week in het Zweedse Sundsvall wordt gehouden. Adviseurs uit 75 landen moeten daar tot aanbevelingen komen voor de klimaatsconferentie van milieuministers in oktober in Geneve.

De bijeenkomst is georganiseerd door de Wereld Meteorologische Organisatie en de VN-milieorganisatie UNEP. Hun woordvoerder, de Amerikaan Paul Ress, vreest dat de bijeenkomst op een fiasco uitloopt en dat de deelnemers er niet in zullen slagen hun conferentie met een gezamenlijke verklaring af te sluiten.

Van de vijf landen die de hoogste CO-emissies per hoofd van bevolking hebben, proberen vooral de VS en de Sovjet-Unie als ook Australie, Japan en Saoedi-Arabie te verhinderen dat er wetenschappelijke aanbevelingen komen over een onmiddellijke noodzakelijke vermindering met 60 procent van deze emissies. Ook op eerdere ministeriele en ambtelijke conferenties over klimaatsverandering, waaronder vorig jaar in Noordwijk, was al duidelijk dat deze landen weinig voor beperkende maatregelen voelen. Volgens hen bestaat er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs over het verband van CO-produktie en klimaatsverandering. Dr. P. Vellinga van het Nederlandse ministerie van VROM zei vanmorgen dat de conferentie het mogelijk wel eens wordt over de wetenschappelijke aspecten van CO-emissies, maar dat vooral de VS en de Sovjet-Inie de grootste moeite hebben met de conclusies die daaraan zouden moeten worden verbonden.

De VS hebben zowel in absolute zin als per hoofd van bevolking de hoogste CO-produktie. De totale Amerikaanse kooldoxide-emissie was 1.224 miljoen ton in 1987 (791 miljoen ton in 1960). Op de tweede plaats komt de Sovjet-Unie (1.035 miljoen ton) en op de derde en vierde plaats China (594 mln ton) en Japan (251 miljoen ton). De volgorde van CO-produktie per hoofd van bevolking is VS, Canada, Australie en de SU. Nederland en Saoedi-Arabie staan samen op de vijfde plaats.