Unilever

De Barenbrug-groep (60-procentsbelang van Unilever) heeft in beginsel overeenstemming bereikt over verwerving van een meerderheidsbelang in Normarc Inc, een Amerikaans bedrijf voor voedergewassen en grassen voor gazons en sportvelden. De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om binnen drie jaar Normarc geheel in te lijven, aldus Unilever. Normarc heeft een jaaromzet van circa 25 miljoen dollar. Er werken zo'n vijftig mensen.