Uitgever VNU houdt winst over eerste halfjaar constant

AMSTERDAM, 30 aug. De winst van uitgever VNU bedroeg in het eerste halfjaar 78,1 miljoen, tegenover 77,9 miljoen gulden een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat, inclusief deelnemingen, daalde met 3,5 procent. De omzet nam toe met 5,5 procent.

Het resultaat van de tijdschriftengroep in Nederland nam sterk toe, vooral dank zij een reorganisatie. De oplage-ontwikkeling was positief, de daling van de advertentie-omzet bleef beperkt, ondanks de groei van de etherreclame.

In Belgie daalde het resultaat fors door verdere afname van de advertentie-omzet, dit als gevolg van de introductie van commerciele televisie in Vlaanderen in 1989. Het succes van de commerciele televisiezender VTM, waarin VNU een belang heeft, compenseerde de verslechtering voor een groot deel.

De verkoopgroep haalde een hoger resultaat, in tegenstelling tot de grafische tak. Het resultaat daarin daalde, ondanks omzetgroei, door een omvangrijk investeringsprogramma. Bij de dagbladengroep steeg de advertentie-omzet bevredigend. De groei van de oplagen zette zich voort. In de sector professionele informatie nam het resultaat van de Business Press Group af. De gang van zaken bij de educatieve uitgeverijen was gunstig.

De Telegraaf

De winst van Holdingmaatschappij De Telegraaf is in de eerste zeven vierwekelijkse perioden(1 januari tot 15 juli) van dit jaar toegenomen van fl.39,94 miljoen tot fl.40,55 miljoen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg van fl.39,55 miljoen tot fl.40,27 miljoen.

In het eerste halfjaar bleef het bedrijfsresultaat met fl.51 miljoen gelijk ten gevolge van een omzettoeneming met 3 procent en een kostenstijging van 3,5 procent. Het advertentievolume van De Telegraaf bleef ongeveer gelijk.