Thatcher: steun rest Europa voor VS 'minimaal'

HELSINKI, 30 aug. De Britse premier Margaret Thatcher heeft vandaag uitgehaald naar de Westeuropese bondgenoten, op Frankrijk na, omdat ze de Verenigde Staten slechts 'minimale steun' leveren in de crisis in het Golfgebied.

In een toespraak tot een bijeenkomst van centrum-rechtse Europese politieke partijen, de Europese Democratische Unie, in Helsinki zei Thatcher dat Groot-Brittannie en Frankrijk de enige landen in Europa zijn die een bevredigend antwoord hebben gegeven op Iraks invasie van Koeweit. Daaraan voegde ze toe dat Washington niet eindeloos de last kan dragen van zijn functie als 'de politieman van de wereld'.

In Londen was al eerder irritatie verwoord over de houding van de andere Europese landen, waar toen nog Frankijk bijhoorde.

Thatcher zei er niet aan te twijfelen dat de Iraakse president Saddam Hussein, die zij een despoot en een onscrupuleuze dictator noemde, was doorgestoten naar de Saoedische olievelden als de VS en Groot-Brittannie niet zo snel troepen naar het gebied hadden gestuurd. Zij betreurde het dan ook dat 'Europa op dit kritieke moment niet volledig aan de verwachtingen heeft beantwoord.

De enige landen in Europa die beduidend meer hebben gedaan dan het minimum zijn Groot-Brittannie en Frankrijk.'

De Britse premier merkte op dat ze op recente NAVO-bijeenkomsten in Groot-Brittannie van paniekzaaierij was beschuldigd omdat ze had gewaarschuwd dat er ondanks de ontspanning in Europa nog bedreigingen van elders, met name het Golfgebied, overbleven. 'Maar de gebeurtenissen sinds die tijd hebben duidelijk gemaakt: Europa's veiligheid wordt fundamenteel beinvloed door gebeurtenissen buiten het NAVO-gebied'.

Ze wees er ook op dat de afhankelijkheid van de wereld van Middenoosterse olie zal toenemen. Daarom moet Europa eens goed kijken naar de manier waarop het de 'grote economische belangen beschermt waarvan zijn welvaart afhangt'.

(Reuter, DPA)