Strijen bereid homohuwelijk te voltrekken

STRIJEN, 30 aug. De gemeente Strijen in de Hoekschewaard zal mogelijk, als eerste Nederlandse gemeente, een huwelijk voltrekken tussen twee homoseksuele mannen. Het gaat om F. Stello (43) en G. Kuipers (39) uit Vlaardingen, die al achttien jaar een relatie hebben en deze bekrachtigd willen zien door de wet.

Een brief van het homopaar aan alle Nederlandse gemeenten is bij B en W van Strijen in goede aarde gevallen. Ook de fractievoorzitters in de raad adviseerden deze week in meerderheid ten gunste van een huwelijksvoltrekking. PvdA, VVD en Groen Links (samen acht van de dertien zetels) waren voor; SGP en CDA tegen. 'Hierdoor maakt het huwelijk een goede kans', aldus burgemeester mr. S. W. van Schaijck (VVD), 'want ook de wethouders zijn van de PvdA en VVD'. B en W zoeken nu een ambtenaar van de burgerlijke stand die bereid is de huwelijksvoltrekking op zich te nemen. Strijen telt er zes, van wie er een niet tot het gemeentelijk apparaat behoort. Een van de zes heeft inmiddels te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn om Stello en Kuipers in de echt te verbinden.

Burgemeester Van Schaijck: 'Wij kunnen zo'n ambtenaar geen opdracht geven, maar alleen verzoeken het huwelijk te voltrekken, omdat de man of vrouw verantwoording verschuldigd is aan de officier van justitie en niet aan de raad'.

Van Schaijck is zelf ook ambtenaar van de burgerlijke stand, maar vindt het, naar hij zegt, 'niet juist om als burgemeester zo'n geprononceerde positie in te nemen'.

Er blijven dus vier gegadigden over.

Mocht het in Strijen of misschien elders tot een huwelijksvoltrekking komen, dan bestaat de kans dat de betrokken ambtenaar zich voor de rechter moet verantwoorden, omdat niet duidelijk is of hij de wet overtreedt. Tijdens een proefproces voor de Amsterdamse rechtbank en vervolgens het gerechtshof in Den Haag werd het homohuwelijk afgewezen. Weliswaar staat nergens in de wet dat alleen mensen van verschillende sekse met elkaar mogen trouwen, maar zo oordeelde de rechter het is kennelijk wel de bedoeling van de wetgever geweest.