Speciale teams pakken computerfraude aan

DEN HAAG, 30 aug. Bij de gemeentepolitie in Amsterdam en Den Haag en de rijkspolitie Nijmegen zullen vanaf oktober speciale rechercheteams zich gaan bezighouden met de aanpak van computercriminaliteit zoals fraude en inbraken in computerbestanden.

Het gaat hier om een experimenteel project van 1,5 jaar waarmee de politie ervaring en kennis hoopt op te doen die kan leiden tot een betere aanpak van de computercriminaliteit. De teams zullen bestaan uit vier personen en krijgen een regionale functie.

Behalve het opsporen van computercriminaliteit zullen de teams zich richten op de preventie van deze vorm van misdaad. Computercriminaliteit neemt volgens de centrale recherche informatiedienst 'steeds grotere en ernstiger vormen aan', zo staat in het jaarverslag over 1989. In 1987 en 1988 was het aantal gevallen van computerfraude waar de fraudecentrale van de CRI onderzoek naar heeft gedaan respectievelijk 2 en 3. Vorig jaar werden 15 justitiele onderzoeken ingesteld. Opvallende zaken waren de fraude met nagemaakte betaalpassen die gebruikt werden om geldautomaten te kraken en de fraude bij een uitzendorganisatie in Amsterdam waar een werknemer bestanden manipuleerde om de sporen van fraude uit te wissen.

In mei heeft minister Hirsch Ballin (justitie) een wetsvoorstel computercriminaliteit ingediend bij de Tweede Kamer waarin het binnendringen in beveiligde computersystemen en het beschadigen of onbruikbaar maken van computerprogramma's strafbaar wordt gesteld. Straffen varieren van drie maanden tot maximaal vijftien jaar.

Justitie hoopt door de strafbepalingen en door de extra activiteiten van de politie op dit gebied ook te bereiken dat het aantal aangiftes van computermisdrijven omhoog gaat. Justitie en Binnenlandse Zaken dragen samen de kosten van de rechercheteams voor een bedrag van 360.000 gulden.