'Sloopbesluit Heijplaat was strijdig met beleid'

LEIDEN, 30 aug. Het inmiddels ingetrokken besluit om de Rotterdamse wijk Heijplaat te slopen was in strijd met gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing. Dat zegt de Leidse bestuurskundige dr. A. H. Peterse in een analyse van de politieke oordeelsvorming over Heijplaat, die hij de titel 'Bedrijfsongeval' heeft gegeven.

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders koos volgens de bestuurskundige lichtvaardig voor een verscherping van de grenzen tussen stad en haven, zonder te bekijken of een harmonieus samengaan van beide mogelijk is.

De wijk Heijplaat, met 379 woningen en tweeduizend mensen, wordt omgeven door havenbedrijven. Het lawaai dat deze veroorzaken overschrijdt de grenzen die de Wet Geluidhinder stelt, waardoor uitbreiding verboden is. Omdat een geisoleerde wijk die niet groeit langzaam sterft, leek slopen de onontkoombare keuze.

Peterse verwijt het college van B en W dat het aanvankelijk voor die gemakkelijke weg heeft gekozen, zonder te zoeken naar mogelijkheden om wonen en werken met elkaar te verzoenen, zoals volgens het nieuwe stedelijke beleid moet worden nagestreefd.

In de ambtelijke voorbereiding van de sloopplannen onderscheidt hij twee partijen die volgens hem naast elkaar in plaats van met elkaar hebben gewerkt aan de oplossing van wat hij een bureaucratisch probleem noemt.

Volgens de bestuurskundige wordt de ene partij gevormd door de diensten voor volkshuisvesting en woonruimtezaken, inspraakorganen en de eigenaar van de woningen. Deze groep moet het wonen in een aangename omgeving bevorderen. Te veel lawaai is onaangenaam, dus moet er worden gesloopt.

De tweede partij omvat het havenbedrijf, stadsontwikkeling en de verkeersdienst en heeft vooral het oog op de belangen van haven en economie en de stad als geheel. De twee hebben het naar zijn mening op een akkoordje gegooid door een stukje stad en een stukje haven te ruilen: als de ene partij Heijplaat als woongebied inlevert, kunnen elders in de stad, op de Kop van Zuid, havenbedrijven verhuizen naar Heijplaat en plaatsmaken voor woningen en bedrijven met 'geruisarme' dienstverlening.