Prof. Buck op non-actief na Door een onzer redacteuren

EINDHOVEN, 30 aug. De Eindhovense hoogleraar organische chemie, professor dr. H. M. Buck, wordt als hoogleraar op non-actief gesteld. Ook moet hij zijn functie als dekaan van de faculteit scheikundige technologie van de Technische Universiteit Eindhoven neerleggen. Dat heeft het faculteitsbestuur vanmiddag bekendgemaakt.

Aanleiding tot Bucks ontslag is een onderzoek dat drie hoogleraren deze zomer hebben verricht naar de waarde van het zogenaamde fosfaatgemethyleerde DNA in de strijd tegen Aids. Buck maakte in april bekend dat deze stof waarschijnlijk over twee jaar met succes kon worden ingezet tegen de ziekte.

Uit het rapport van de drie hoogleraren blijkt dat deze uitspraak voorbarig is geweest. De waargenomen remming van de vermenigvuldiging van het virus is zelfs niet aan de stof toe te schrijven. In het testmateriaal dat de Amsterdamse viroloog professor dr. J. Goudsmit heeft gebruikt blijkt de stof zelfs niet aan te tonen. 'Een mogelijkheid is dat deze effecten moeten worden toegeschreven aan onbedoelde produkten van de in Eindhoven gevolgde synthese-methode. Geconcludeerd mag dan ook worden dat deze methode ongeschikt is gebleken om fosfaat-gemethyleerd DNA van voldoende lengte te produceren', aldus het faculteitsbestuur.

In het voorjaar van 1989 blijken onder promovendi al twijfels te hebben bestaan over de door Buck gevolgde methode. Een collega-hoogleraar, professor dr. C. A. A. van Boeckel heeft zelfs een alternatieve methode ontwikkeld, maar zowel de kritiek uit de vakgroep als dat alternatief werden door Buck 'ten onrechte genegeerd.' Daarom is er sprake van slecht management, zo concludeert de commissie van drie. Een verzachtende omstandigheid was de 'druk waaronder het onderzoek stond als gevolg van mogelijke commerciele toepassingen en octrooi-aanspraken.'